Wspólnota Żywego Różańca – liczy 5 Róż Różańcowych (2 w Karsiborze i po 1 Rudki, Golce, Dębołęka), które otaczają codzienną modlitwą sprawy Kościoła powszechnego oraz całej parafii.

Spotkania połączone z Mszą świętą mają członkowie poszczególnych Róż Różańcowych w pierwsza niedzielę miesiąca w każdym kościele. Po mszy następuję wymiana tajemnic różańcowych.

Opiekunem Wspólnoty jest ks. Proboszcz.

Zelatorki:

Golce- B. ŚLIWIŃSKA

Dębołęka – K. SKOWROŃSKA

Rudki – K. KISIEL

Karsibór – Z. OGRODNIK

Wspólnota Żywego Różańca gromadzi się przed każdą mszą w I niedzielę miesiąca i prowadzi różaniec w intencji którą podaje wcześniej ks. proboszcz (intencja na cały miesiąc)

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do włączenia się w modlitwę różańcową i czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu.