Przy każdym kościele istnieje formalna Rada Kościołów. Są to osoby zaangażowane w bezpośrednią współpracę z księdzem proboszczem, która dotyczy troski o poszczególne świątynie. Rada spełnia bardzo ważną rolę nie tylko w sensie bezpośredniej opieki nad kościołami – ale jest głosem doradczym dla Proboszcza w wielu kwestiach duszpasterskich, organizacyjnych i ekonomicznych.