Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, neogotycki, bud. ok. 1665, (przebudowany lata 20 i 30 XX w.) –  wpisany do rej. zabytków wraz z otoczeniem i figurą Chrystusa w roku 2010  nr. A-685. Poświęcony 8.06.1945, odpust parafialny 10 sierpnia.

W roku 2014 przeprowadzono całościowy remont spękanych ścian, wykonano nową elewację na zewnątrz świątyni oraz wymieniono pokrycie dachowe (koszt 100 249, 46 zł). W roku 2o19 zakończono remont wieży kościoła z pokryciem wieży (powrócono do przedwojennej konstrukcji wieży – w połowie konstrukcja szachulcowa) jej fundamentów wraz z remontem kruchty wieży (koszt 130, 753, 33 zł ). W obu przypadkach otrzymano refundacje ze środków UE w ramach pomocy obszarom wiejskim (PROW) w kwocie 71, 322 i 62 470 zł. Pozostałe kwoty to środki własne i inne źródła finansowania. W kościele oprócz remontu świątyni wewnątrz, wymieniono także całą instalację elektryczną.

Kościół przed remontem

Remont kościoła i stan po zakończeniu prac