Obiekt zabytkowy nr. rej A – 537. Odpust 16 lipca, poświęcony 14.07.1957.

Urokliwa, niewielka miejscowość o ciekawej nazwie należała do mirosławieckiej linii rodu Wedlów. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1314 r., w przywileju dla Mirosławca. Miejscowość położona najwyżej na ziemi wałeckiej (175 m npm.).

Największą atrakcją miejscowości jest kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej z II poł. XVII w. Powstał on w miejscu istniejącego wcześniej budynku pochodzącego z XVI wieku. Oba budynki należały do gminy ewangelickiej. Jako jedyne na terenie ziemi wałeckiej nie zmieniały przynależności wyznaniowej. Dopiero po II wojnie światowej oddany został parafii rzymskokatolickiej.

Niewielki budynek na planie prostokąta zbudowany został z muru pruskiego. Najbardziej charakterystycznym elementem kościoła jest dostawiona do nawy drewniana wieżyczka, zakończona ośmioboczną iglicą, pokrytą gontem. W kościele dzwon odlany w 1623 r.

Unikatowy budynek stał się inspiracją dla twórców skansenu w Osieku. Znajduje się tam wierna kopia budynku kościoła z Lasek Wałeckich.

W roku W roku 2006 zakończono remont świątyni (ściany i dach kościoła), a w  roku 2014 wyremontowano wieżę dzwonnicy kościoła.