Kościół mieści się w północno – wschodniej części wsi. Obiekt zabytkowy nr. rej A – 537. Obiekt wyłączony z użytku.

Już we wczesnym średniowieczu istniało tu słowiańskie grodzisko, jednak wzmianka o funkcjonowaniu wsi pochodzi z 1565 r. – jest prawdopodobne, iż już wtedy istniał tu kościół, zbudowany w czasie zakładania wsi przez ród Golców z Kłębowca. Prawdopodobnie od 1629 działali tu pastorzy protestanccy, wzmiankowani są m.in. Daniel Bathenius i Johann Scheffler. Od 1817 roku gmina protestancka w Karsiborze przestała istnieć jako samodzielna i została przyłączona do gminy w Golcach, a jednak dwa lata później w 1819 roku, na miejscu poprzedniego, pobudowany został tu nowy kościół, istniejący do dziś, poświęcony 8.09.1945. Do kościoła przeniesiono w 1946 roku zabytkowy, barokowy ołtarz pochodzący z kościoła w Wielbokach. W 1960 roku przeprowadzono konserwację budynku, 1961 roku został wpisany na  listę zabytków, w 1978 wykonano przybudówkę, około 1981 roku wymieniono pokrycie dachu. W 1987 roku w pobliżu wybudowano nowy kościół i od tej pory zabytkowa świątynia jest wyłączona z użytku.

Jest to budynek zbudowany na cokole z kamieni narzutowych, ściany zaś wykonane zostały z w konstrukcji ryglowej wypełnionej murem z wypalanej cegły, tylko jedna ze ścian, zachodnia jest całkowicie wymurowana z cegieł, których wymiary wskazują, iż pochodzą one z przełomu XIX i XX wieku, zatem w tym czasie dokonano całkowitej wymiany tej ściany, łącznie ze wstawieniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej w tej elewacji oraz wymianę niektórych pozostałych okien. Wówczas wydzielono również wewnątrz ściankami kruchtę pod emporą organową.

Kościół został zaprojektowany na planie prostokąta, salowy. Ze strony wschodniej dobudowana jest zakrystia, zaś po stronie zachodniej sześciokątna wieża, wyrastająca o jedną kondygnację ponad korpus główny. Wieża ta przykryta jest iglicowym dachem, którego połacie w swej dolnej części załamują się do wewnątrz. Nad zakrystią umieszczono prosty dach pulpitowy. Korpus główny przykryty jest dachem naczółkowym. Ściana szczytowa i ściany wieży zostały oszalowane pionowo deskami. Warto zwrócić uwagę na ciekawie profilowany gzyms koronujący ściany nawy. Poświęcony 8.09.1945.

W 1987 roku obok starego kościoła, został wybudowany nowy kościół pod takim samym wezwaniem (pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny). Budowę rozpoczął ówczesny ks. proboszcz Stanisław Meslin. Obiekt został poświęcony 4.11.1990. Odpust 8 września.

Od 2013 świątynia też jest remontowana (wjazd do świątyni dostosowany do osób niepełnosprawnych, malowanie ścian, wymiana oświetlenia) i wyposażona w nowy sprzęt liturgiczny i nie tylko (min. nagłośnienie, nowy zamykany konfesjonał, stół ołtarzowy z amboną, chrzcielnica ze stojakiem pod paschał).

Stary kościół

Nowy kościół