Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński proszone są o zgłoszenie się do kancelarii 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu załatwienia formalności, natomiast wcześniej można już rezerwować terminy.

Na spotkanie w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego nubturienci (narzeczeni) przychodzą razem.

Nupturienci przynoszą ze sobą na spotkanie następujące dokumenty:

  • – dowody osobiste,
  • – odpis aktu chrztu (data wydania nie może być starsza niż 3 miesiące),
  • – zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej z ostatniej klasy,
  • – zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego).
  • – Dane świadków małżeństwa (nie jest wymagane żadne zaświadczenie z parafii zamieszkania)