1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. zarówno w kościele parafialnym oraz w kościołach filialnych. Niezależnie od tego terminu udzielamy chrztu świętego również w innym terminie dogodnym dla rodziców np. w sobotę.

2. Wolę ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu (Kancelaria Parafialna czynna w czwartki 18.00-19.00)

3. Do kancelarii parafialnej należy zabrać następujące dokumenty i dane: – akt urodzenia dziecka z USC – pełne dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania) i w późniejszym terminie, jeżeli nie są mieszkańcami naszej parafii, zaświadczenie od księdza ich parafii zamieszkiwania, że mogą zostać rodzicami chrzestnymi. Zgodę tę można dostarczyć tuż przed chrztem.

4. Pamiętajmy wybierając rodziców chrzestnych, że do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: – ukończył szesnaście lat – jest katolikiem praktykującym, przyjął już sakrament Bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić – jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej – jeśli żyje w związku małżeńskim, to jest to związek sakramentalny. Osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego lub na kontrakcie cywilnym nie mogą być chrzestnymi. – nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

5. Podczas spotkania w Kancelarii Parafialnej rodzice i chrzestni ustalają datę spotkania się z ks. proboszczem w celu odbycia „nauk chrzcielnych”.

6. Rodzice, którzy nie żyją w związku sakramentalnym także mogą wyrazić wolę ochrzczenia dziecka, jednak (w przypadku rodziców żyjących w tzw. wolnym związku bez przeszkód zachęca się, aby w przyszłości zawarli sakramentalny związek małżeński)