05.03.2023 Spotkania kandydatów do bierzmowania w przyszłą sobotę 11. maraca w Rudkach o godz. 11.00 w Karsiborze o 12.30 i w Dębołęce o 14.00. Wszystkie spotkania w kościele.

OGŁOSZENIE z dnia 30.10.2022 – :dla Kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

ZAPISY KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W ROKU 2022

Od przyszłej niedzieli – 6 listopada br. ( po mszy )do końca listopada rodzice młodzieży z klas 7 i 8 ewentualnie sama młodzież  będą mogli pobrać deklaracje celem zgłoszenia przez rodziców kandydata do bierzmowania. Deklaracje przyniesiemy na spotkanie rodziców, które odbędzie się w grudniu. Rodzice „Deklaracje” mogą pobrać w biurze parafialnym na plebanii.

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w naszej parafii od pierwszego półrocza 8 klasy szkoły podstawowej. (lub od II klasy 7) Rodzice wypełniają pisemną Deklarację zgłaszającą kandydata do bierzmowania (termin do końca września). Deklaracje wręcza ks. proboszcz na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

Młodzież zostanie następnie podzielona na grupy i w ciągu całej formacji uczestniczy w spotkaniach w grupach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych oraz w niedzielnej eucharystii i przynajmniej raz na dwa miesiące przystępuję do sakramentu pokuty.

WSKAZANIA BISKUPA DIECEZJALNEGO DOTYCZĄCE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Proszę zwrócić uwagę na kilka elementów, które odnoszą się do sakramentu bierzmowania w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i dotyczą sprawowania tego sakramentu przez wszystkich biskupów naszej diecezji.

1.  Imię bierzmowania.

„Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałości życia chrześcijańskiego.

2. Świadek bierzmowania

Swiadkiem osoby bierzmowanej powinien być chrzestny kandydata. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem. Nie wyklucza się jednak wyboru osobnych świadków, jednak nie powinien to być ktoś kto nieco wcześniej przyjął sakrament bierzmowania. Powinna to być osoba dorosła. Zgodnie ze wskazaniami KEP dotyczącymi przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania: „świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego”.

2. Zgodnie z praktyką stosowaną już w ubiegłym roku w sakramencie bierzmowania, podczas namaszczenia krzyżmem, uczestniczą również rodzice (rodziny). W związku z tym należy tak przygotować liturgię sakramentu, aby umożliwić rodzicom (rodzinom) towarzyszenie kandydatowi do bierzmowania.