1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkiego Postu niedziela „Ad Gentes” jest  Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Z tej okazji wyrażając naszą solidarność z nimi, otaczamy ich wszystkich modlitwą – po mszy możemy wesprzeć misjonarzy swoją dobrowolną ofiarą składając swój dar do puszek.
  2. Dziś po mszach zmiana tajemnic Żywego Różańca. Intencja na miesiąc marzec: modlimy się „ o Dary Ducha Św. dla ojca rekolekcjonisty i o dobre przeżycie Wielkiego Postu.
  3. Msze święte w tym tygodniu:  Rudki: wtorek g. 17.00;  Golce:  środa g.17.00 ; Dębołęka:  czwartek g. 17.00; Karsibór:  piątek g. 17.00 ;  Laski Wałeckie sobota g. 17.00. (msza niedzielna) – po mszach nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
  4. Wczoraj o godz. 11.00 odbył się uroczysty ingres nowego Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego. Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego ogarniamy naszą modlitwą.
  5. Spotkania kandydatów do bierzmowania w przyszłą sobotę (11 marca) w Rudkach o godz. 11.00 w Karsiborze o 12.30 i w Dębołęce o 14.00. Wszystkie spotkania w kościele.
  6. Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie zapraszają wszystkich Narzeczonych na Weekend dla narzeczonych w dniach 24-26.03.2023 w koszalińskim Centrum Edukacji i Formacji (przy Wyższym Seminarium Duchownym)Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o uczestniczeniu w Rekolekcjach, które są traktowane jako bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa w zakresie katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs przedmałeżeński) c Zgłoszenia: pod nr 600984248.
  7. Rekolekcje rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu. W tym roku nie będzie rekolekcji szkolnych.
  8. Za tydzień po mszach u naszych pań z Cariatsu będziemy mogli nabyć świece wielkanocne tzw. ”Pachaliki” (10 zł za sztukę) Uzyskany dochód przeznaczony jest na Caritas Diecezji (7 zł) i Caritas Parafii (3 zł)
  9. Po mszy do nabycia Gość Niedzielny Bóg zapłać za posprzątanie naszych świątyń.
  10. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej wznawia działania pomocowe na rzecz osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych. Realizuje projekt: „Pomoc postpenitencjarna” ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Pomoc przeznaczona jest w szczególności dla osób opuszczających zakłady karne i ich osób najbliższych oraz bliskim osób, które zostały skierowane na odbycie kary pozbawienia wolności. Realizacja projektu ma za zadanie pomóc osobom opuszczającym zakłady karne w powrocie do społeczeństwa oraz wesprzeć bliskich osób osadzonych lub opuszczających zakłady karne, w przystosowaniu do nowej trudnej sytuacji życiowej. Można uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne, prawne, w zakresie zatrudnienia oraz materialne. Ks. Proboszcz