1. W najbliższy piątek przeżywać będziemy 104 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  To wielki dzień i nasze patriotyczne święto. Tego dnia, niech przy naszych domach , placach i budynkach nie zabraknie naszych narodowych flag.  
  2. Msze św. w pozostałe dni tygodnia: środa, czwartek, piątek – mszy nie ma. W poniedziałek w Karsiborze o 17.00 i we wtorek w  Golcach o 17.00po mszach wypominki;  w sobotę w Laskach Wałeckich o godz. 17.00 (msza niedzielna)
  3. W tym tygodniu Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny.
  4. Od dziś (po mszach w zakrystii lub w kancelarii parafialnej) są do pobrania „deklaracje” celem wypisania i zgłoszenia nowych kandydatów, którzy rozpoczną przygotowanie do sakramentu bierzmowania. (dotyczy młodzieży z klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej)
  5. Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski udziela wszystkim wiernym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i osobom przebywającym na terenie diecezji dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 11 listopada 2022 r. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia.
  6. Za tydzień w kościele przeżywać będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po mszach będzie również możliwość wsparcia dobrowolną ofiarą do puszek stowarzyszenie POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE. W tym roku wszystkie zebrane ofiary w kościołach przeznaczone będą na pomoc Ukrainie. Dzięki naszej ofiarności będziemy mogli dać dotkniętym wojną nadzieję na powrót do normalności.
  7. Bóg zapłać za wszelkie ofiary: ostatnie wpłaty na nasze kościoły w miesiącach wrzesień – do listopada: Karsibór :  1170 zł + 220 (konto) = 1390 zł; Golce: 1750 zł + 360 (konto)= 2110 zł; Rudki:  1500 zł + (700 zł dar rodziców bierzmowanych) + 220 (konto) = 2420; Dębołęka: 550 zł + (550 dar bierzmowanych)= 1100 zł, przy czym wypłaciliśmy 600 zł za prace wysięgnika przy naprawie wieży kościoła.
  8. Golce: obecnie jestem na ukończeniu i wysłaniu wszelkiej dokumentacji wykonawczej i rozliczeniowej do odpowiednich urzędowych organów min. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  a przede wszystkim do instytucji od których otrzymaliśmy dotacje.
  9. Po mszy do nabycia nowy numer nr Gościa Niedzielnego. Dziękuję za posprzątanie świątyń i przygotowanie dekoracji listopadowych. Ks. Proboszcz