1. Naszą dzisiejszą modlitwą ogarniamy w sposób szczególny wszystkich powołanych do służby Bożej oraz tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i modlimy się o święte, liczne powołania również z naszej wspólnoty parafialnej. W naszej Wspólnocie gościmy także alumna  Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie – który wraz z nami dziś się modlił. Po mszy będzie możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na Seminarium. Dzisiejsza Niedziela – ponadto rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
  2. Trwamy w miesiącu szczególnej modlitwy Maryjnej – zachęcam do modlitwy majowej w naszych w kościołach, w rodzinach czy przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach. Nabożeństwa majowe w dni powszednie po mszach. W kościołach: Dębołęce w dniu powszednie o godz. 18.30 w Rudkach natomiast od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W Golcach przy kapliczce u państwa Szymik codziennie o 19.00
  3. Msze św. w tym tygodniu ;wtorek w Rudkach o 17.00; w środę: w Golcach o godz. 17.00; czwartek: Dębołęka o  g. 17.30 (msza wotywna o Duchu Św.) ; piątek w Karsiborze o godz. 17.00 i sobota: w Laskach Wałeckich o 17. 00 (msza niedzielna).
  4. W najbliższy czwartek zapraszam do Dębołęki członków Parafialnego Zespołu Synodalnego na mszę św. Wotywną o Duchu Św. Po mszy i nabożeństwie kolejne 21 zebranie synodalne. Po spotkaniu zespołu – odbędzie się spotkanie Caritas (poruszymy kwestię organizacji Parafiady w Golcach)
  5. Rocznica dzieci pierwszokomunijnych z Dębołęki odbędzie się 5 czerwca w kościele w Dębołęce.
  6. Bóg zapłać za wszelkie ofiary i posprzątanie  naszych świątyń . Po mszy do nabycia nowy nr Gościa Niedzielnego. Ks. Proboszcz