1. Dziś obchodzimy kolejny Dzień Papieski. Hasłem tegorocznym są słowa: Non abbiate paura. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi ! – To jedne z najbardziej znanych na świecie wypowiedzi Jana Pawła II, która pochodzi z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat. Tradycyjnie w ramach tego dnia we wszystkich kościołach i w miejscach publicznych Polski dokonuje się zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia – żywy pomnik pontyfikatu św. Jana Pawła II. Po mszy można więc wesprzeć to dzieło wrzucając swoją dobrowolną ofiarę do specjalnych puszek u naszej młodzieży.
 2. W najbliższy czwartek (po mszy i różańcu) odbędzie się kolejne spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Tym razem nasze spotkanie odbędzie się w Golcach i zostanie poprzedzone mszą wotywną o Duchu Świętym w kościele w filialnym również w Golcach
 3. W czwartek (14.X) przypada Dzień Edukacji Narodowej. Pamiętajmy w modlitwach o nauczycielach,  wychowawcach i katechetach, także o tych naszych nauczycielach, którzy odeszli już do wieczności. Tego dnia będziemy modlić się za nich wszystkich podczas nabożeństwa różańcowego w Golcach.
 4. Ze względu na spotkanie w czwartek Parafialnego Zespołu Synodalnego – Kancelaria Parafialna będzie czynna wyjątkowo w piątek od 18.00 – 19.00.
 5. W dniu 15 października (piątek) obchodzony jest już kolejny Dzień Dziecka Utraconego. Myślimy więc tu przede wszystkim o tych dzieciach, które zmarły jeszcze pod sercem matki. W intencji tych dzieci i ich rodziców będziemy modlić się w piątek w Karsiborze na różańcu.
 6. W przyszłą niedzielę, 18 października, rozpoczynamy w kościele Tydzień Misyjny ofiary składane tego dnia na tacę przeznaczone są na cele misyjne.
 7. W tym tygodniu swoje spotkanie w grupie będą mieli tylko bierzmowani z grupy starszej z Dębołęki – sobota o godz.15.00  – w kościele. Grupy z Rudek i Karsiboru za tydzień.
 8. Msze św. w tym tygodniu: poniedziałek , wtorek i środę w Rudkach – godz. 17.00 (we wtorek po mszy nabożeństwo różańcowe);  czwartek – Golce – godz. 17.00;  ; w piątek w Karsiborze – godz. 17.00 i w  sobotę w Karsiborze o godz. 16.00  i  w Laskach  Wałeckich (msza niedzielna) – godz. 17.00
 9. Już dziś będzie można zabrać ze sobą kartki na wypominki. Będą również dostępne za tydzień.
 10. Po dłuższej przerwie w sobotę o godz. 14.00 odwiedzę w celach duszpasterskich naszą młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego z Iłowca.
 11. Rudki: Słowa podziękowania kieruję do panów Arkadiusza Zychal i Arkadiusza Ołdak za przygotowanie empory pod chórem, dzięki której stacje Drogi Krzyżowej są teraz bardziej wkomponowane w wystrój świątyni.
 12. Golce: w miniony wtorek dokonano odbioru prac III etapu remontu ratunkowego wieży. Już teraz mogę powiedzieć , że wszelkie zobowiązania z dotacji są w pełni przekazane wykonawcy,  jednak będziemy musieli pożyczyć część kwoty, aby zamknąć całościowe rozliczenie. Chodzi głównie zapłatę dla inspektora nadzoru. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza i rozliczenie. 
 13. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich którzy na dzisiejsze uroczystości przygotowywali dekoracje na Dzień Papieski i posprzątali świątynie. Po mszy do nabycia nowy numer  nr Gościa Niedzielnego   Ks. Proboszcz