PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDA 2023:

Dni: od 23 stycznia do 1 lutego 2023

Poniedziałek 23. 01. – od  16.00  KARSIBÓR – blok nr 60 domy od sklepu „Lewiatan” w stronę boiska i świetlicy oraz bloki 47 i 49 

Wtorek 24.01 – od 16.00  GOLCE od strony Rudek (tzw. „ Majątek” w stronę Wałcza oraz w kierunku na Karsibór do nr 60 A

Środa 25.01 – od 16.00  GOLCE – od sklepu (nr 3) w stronę Remizy i dalej do nowej drogi do nr 75 i 79

Czwartek  26.01. – od 16.00  tzw. „zaułek” (nr 53 i 9) od Młyna w stronę Zdbic (do nr 73)

Piątek 27.01. – od. 16.00 – GOLCE – domy ulica przy cmentarzu w stronę dawnej szkoły (nr 27)

Sobota 28.01 od 10.00  – RUDKI –   od nr 1 (od strony Dębołęki) w stronę plebanii do cmentarza (nr 20 i 20 A) oraz nr 75 (przy dawnej gorzelni)

Poniedziałek 30.01. – od  16.00  RUDKI – od strony Wielbok (dawna leśniczówka) w stronę gorzelni , sklepu do nr 57

Wtorek 31.01 – od 16.00  RUDKI – od nr 56 do nr 23

Środa 01..02 – od 16.00  RUDKI – Rudki kolonia , nr 36 (leśniczówka) w stronę drogi na Czaplinek – Wałcz do nr 28 (leśniczówka )  ZAKOŃCZENIE KOLĘDY