I. Piesza Pielgrzymka Koszalińsko – Kołobrzeska

Pierwszego sierpnia 2023 r. po raz czterdziesty pierwszy wyruszy na pielgrzymi szlak Piesza Pielgrzymka Koszalińsko – Kołobrzeska. W tym roku pod hasłem: „Wierzę w Kościół” pragniemy rozważać ale też rozeznawać, co dla nas znaczy wiara w jeden, święty, powszechny  i apostolski Kościół.  Organizacyjnie pragniemy kontynuować to, co w opinii wielu osób doskonale się sprawdziło w ostatnich latach m.in.: 

  • podział na grupy – północną i południową;
  • wspólne noclegi w szkołach i na zaproszenia Gospodarzy;
  • dołączanie do pielgrzymki na kilka dni (dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w całości);
  • łączność duchową ze Złotą Grupą, czyli z wszystkimi, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie;
  • zapisy przez aktywny formularz (osobom, które nie będą mogły się w ten sposób zapisać, pomożemy);
  • Elektroniczna Księga Intencji – intencje będziemy nieść w naszych sercach przez wszystkie dni i złożymy je u stóp Jasnogórskiej Pani.

 Tych, którzy jeszcze nigdy na pieszej pielgrzymce nie byli, ale też tych, którzy pielgrzymowali w ubiegłych latach. Pielgrzymka jest okazją do spotkania w codziennej modlitwie i Eucharystii, do zjednoczenia pod wspólnym dachem i przy jednym stole, ale też niewątpliwie czasem radości, spotkania przyjaciół, wzajemnej troski i odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz budowania i odnawiania relacji między sobą. 

Szczególne miejsce w naszych sercach zajmują Pielgrzymi Złotej Grupy – to oni w modlitwie i codziennych zmaganiach łączą się z nami i mimo, że nieobecni fizycznie na szlaku, towarzyszą nam duchowo tworząc jedną, wspólną pielgrzymkową rodzinę. Już tutaj dziękujemy za to piękne świadectwo i tak ważną dla nas obecność. Wszelkie informacje i zapisy na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl  i na profilu pielgrzymki na FB www.facebook.com/pieszakoszalinska.

II. Weekend powołaniowy

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego zaprasza młodzież męską, szczególnie tegorocznych maturzystów, na weekendowy pobyt modlitewno-rekreacyjny w Domu Jana Pawła II w Szczecinku, w dniach 17-18 czerwca 2023 r. Rozpoczęcie w sobotę o godz. 15.00, zakończenie w niedzielę ok. godz. 14.00. Uczestnicy przeżyją ten czas razem z mieszkającymi w tym domu klerykami roku propedeutycznego. Informacje i zgłoszenia – wsdkoszalin.rekolekcje@gmail.com

III. Zaproszenie do Skrzatusza na Pielgrzymkę dla osób z niepełnosprawnościami ich opiekunów i rodzin 

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza na coroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Osób z Niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz pracowników placówek wspierających Osoby z Niepełnosprawnościami. Spotkanie pielgrzymkowe odbędzie się 13 czerwca 2023 r. (wtorek) w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Zadarko. Pielgrzymka jest okazją, by spotkać się w tak pięknym gronie i razem trwać w bliskiej relacji z Bogiem, przeżywając niełatwą codzienność, tworząc wspólnotę żywego Kościoła

Zapisy są możliwe poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej: http://koszalin.caritas.pl w zakładce DO POBRANIA à Pielgrzymka Osób z Niepełnosprawnościami 2023 lub pod adresem https://forms.gle/23uWxqoTVtYabyD96

IV. Rekolekcje o Dialogu Małżeńskim z Warsztatami programu JA+TY=MY

Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji serdecznie zaprasza wszystkie małżeństwa naszej Diecezji na rekolekcje o Dialogu Małżeńskim z Warsztatami programu JA+TY=MY.  Rekolekcje odbędą się w Centrum Edukacyjno Formacyjnym w Koszalinie w terminie  01-08.07.2023 r.  Koszt rekolekcji osoba dorosła 900 zł; dzieci w wieku 4-12 lat – 500 zł; 0-3 bezpłatnie. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Szumilas wraz z małżeństwami naszej diecezji. Zapisy na mail vlatkowska@gmail.com lub telefonicznie 603746674.